Número Extraordinari - Recull de poesies dels objectius del Mil·leni
 Castelldefels - Octubre 2021

Edita:

 

Grup de Poesia ALGA

 

Coordina:

 

Consell Municipal de Pau i Solidaritat

 

Col·labora:

 

Ajuntament de Castelldefels

 

Fotografia de portada:

 

Cartell Jornades de Pau i Solidaritat 2021

 

Impressió:

 

Gràfiques Varós