ALGA Revista de Literatura

 

Edita: Grupo de Poesía Alga.
ISSN: 1698-563X.

D.L. 14559-1984

La presentació del número 69 (primavera de 2013), de la revista Alga, va tenir lloc el dissabte 27 d'abril de 2013 a les 19 hores a l'espai Ramon Fernàndez Jurado, de Castelldefels. Les pàgines centrals del número 69 estan dedicades a Maria Mercè Marçal. A la revista hi trobareu texts poètics i narratius del grup Alga, i d'altres poetes convidats, comentaris sobre llibres de narrativa i poesia, així com poemes visuals i fotografies.

La presentación del número 69 (primavera de 2013), de la revista Alga, tuvo lugar el sábado 27 de abril de 2013 a las 19 horas en el espacio Ramon Fernández Jurado, de Castelldefels. Las páginas centrales del número 69 están dedicadas a Maria Mercè Marçal. En la revista encontrará textos poéticos y narrativos del grupo Alga, y otros poetas invitados, comentarios sobre libros de narrativa y poesía, así como poemas visuales y fotografías.

Presentación del nº69