ALGA Revista de Literatura

 

Edita: Grupo de Poesía Alga.
ISSN: 1698-563X.

D.L. 14559-1984

El grup ALGA va presentar el número 62 de ALGA, Revista de literatura el 28 de novembre de 2009 a la Biblioteca Fernández Jurado de Castelldefels. Els autors presents a l'acte Goya Gutiérrez, Xavier Carreras, Susana Lastra, Inma Salinas, Agustín Calvo Galán, Gerardo Guaza i Pere Ramon Aguiló van llegir alguns dels seus texts. Ignacio Gamen va comentar les pàgines centrals: "400 años de los Sonetos de Amor de Shakespeare", sobre el llibre del mateix nom publicat per ell i va llegir alguns dels sonets de Shakesperare. També es van llegir poemes de Ramón Fernández Jurado (1914-1984), HAFIZ (Mahamed Schemsu-d-Din) (S. XIV) i CHAMI (Nuru-d-Din Abdur-rahman) (S. XV) continguts a la revista.


El grupo ALGA presentó el número 62 de ALGA, Revista de literatura el 28 de noviembre de 2009 en la Biblioteca Fernández Jurado de Castelldefels. Los autores presentes en el acto Goya Gutiérrez, Xavier Carreras, Susana Lastra, Inma Salinas, Agustín Calvo Galán, Gerardo Guaza y Pere Ramon Aguiló leyeron algunos de sus textos. Ignacio Gamen comentó las páginas centrales: "400 años de los Sonetos de Amor de Shakespeare", sobre el libro del mismo nombre publicado por él y leyó algunos de los sonetos de Shakesperare. También se leyeron poemas de Ramón Fernández Jurado (1914-1984), HAFIZ (Mahamed Schemsu-d-Din) (S. XIV) y CHAMI (Nuru-d-Din Abdur-rahman) (S. XV) contenidos en la revista .

Presentación del nº62