ALGA Revista de Literatura

 

Edita: Grupo de Poesía Alga.
ISSN: 1698-563X.

D.L. 14559-1984

El grup ALGA va presentar el número 57 de ALGA, Revista de literatura el 28 d'abril de 2007 a la Biblioteca Fernández Jurado de Castelldefels. Els autors presents a l'acte, Ignacio Gamen, Goya Gutiérrez, Javier del Hoyo, Xavier Carreras, Gerardo Guaza, Pere Ramon i Moisès Stankovich van llegir alguns dels seus texts. També es va llegir un poema de José Jiménez Lozano, poeta al que estan dedicades les pàgines centrals de la revista, en un article escrit per Caridad Oriol Serres. Les fotografies d'aquest número han estat a càrrec de Carme Esteva, Justina Vallès i el grup Rodamóns de Castelldefels.

 

El grupo ALGA presentó el número 57 de ALGA, Revista de literatura el 28 de abril de 2007 en la Biblioteca Fernández Jurado de Castelldefels. Los autores presentes en el acto, Ignacio Gamen, Goya Gutiérrez, Javier del Hoyo, Javier Carreras, Gerardo Guaza, Pedro Ramón y Moisés Stankovich leyeron algunos de sus textos. También se leyó un poema de José Jiménez Lozano, poeta al que están dedicadas las páginas centrales de la revista, en un artículo escrito por Caridad Oriol Serres. Las fotografías de este número han corrido a cargo de Carme Esteva, Justina Vallès y el grupo Rodamóns de Castelldefels.

Presentación del nº57