ALGA Revista de Literatura

 

Edita: Grupo de Poesía Alga.
ISSN: 1698-563X.

D.L. 14559-1984

El 16 d'octubre de 2004 es va presentar al Casal de Cultura de Castelldefels el número 52 de la revista Alga. Els autors presents a l'acte van llegir alguns dels seus texts.

 

El 16 de octubre de 2004 se presentó en el Casal de Cultura de Castelldefels el número 52 de la revista Alga. Los autores presentes en el acto leyeron algunos de sus textos.

Presentación del nº51