ALGA Revista de Literatura

 

Edita: Grupo de Poesía Alga.
ISSN: 1698-563X.

D.L. 14559-1984

Presentación del nº84 y del nº85

El dissabte 23 d'octubre de 2021 es van presentar a l'Espai ku (Carrer de Canvis Nous nº1) de Barcelona els números 84 i 85 de la revista de literatura Alga. L'organització i presentació de l'acte va anar a càrrec de Goya Gutiérrez i la direcció tècnica a càrrec d'Enric Velo. Van llegir poemes propis Júlia Bel (nº85), José Luis Ruiz Castillo (nº84), Marian Quintillá (nº84 i nº85), Jonio González (nº85), Rosa Creixell (nº85), Pere-Ramon Aguiló (nº84 i nº85), Lucía León ( nº84 i nº85), Sergio Gaspar (nº84) i Elisabeth Aranda (nº84 i nº85). Júlia Bel va llegir un poema de Goya Gutiérrez dedicat a Maïs (nº85). Joni González va realitzar la presentació i lectura dels poemes d'Anne Sexton (col·laboració especial del nº85). Posteriorment, els presents es van traslladar a al nº4 del carrer de Canvis Nous on Neus Aguado va llegir poemes propis publicats a les pàgines centrals del nº84. El nº85 conté fotografies de les escultures de Maïs exposades en els esmentats espais del Carrer Canvis Nous.

 

El sábado 23 de octubre de 2021 se presentaron en el Espai ku (Carrer de Canvis Nous nº1) de Barcelona los números 84 y 85 de la revista de literatura Alga. La organización y presentación del acto corrió a cargo de Goya Gutiérrez y la dirección técnica a cargo de Enric Velo. Leyeron poemas propios Júlia Bel (nº85), José Luis Ruiz Castillo (nº84), Marian Quintillá (nº84 y nº85), Jonio González (nº85), Rosa Creixell (nº85), Pere-Ramon Aguiló (nº84 y nº85), Lucía León (nº84 y nº85), Sergio Gaspar (nº84) y Elisabeth Aranda (nº84 y nº85). Julia Bel leyó un poema de Goya Gutiérrez dedicado a Maïs (nº85). Jonio González realizó la presentación y lectura de los poemas de Anne Sexton (colaboración especial del nº85). Posteriormente, los presentes se trasladaron al número 4 del Carrer de Canvis Nous donde Neus Aguado leyó poemas propios publicados en las páginas centrales del nº84. El nº85 contiene fotografías de las esculturas de Maïs expuestas en los mencionados espacios del Carrer Canvis Nous.