ALGA Revista de Literatura

 

Edita: Grupo de Poesía Alga.
ISSN: 1698-563X.

D.L. 14559-1984

El dissabte 23 de novembre de 2019 es va presentar al Casal de la Cultura de Castelldefels el número 81 de la revista de literatura Alga, amb un nombre important d'assistents i la col·laboració musical de Candy Eleta. Van participar en la lectura de poemes Xavi Carreras, Goya Gutiérrez, Gerardo Guaza, Mariló Martí, Jorge Stoysich, Pere Ramon Aguiló, Lucía León, Rosa Abuchaibe i Marian Quintillá, membres del grup Alga. Van llegir poemes propis, així com poemes de José Carlos Cataño, Cristina Peri Rossi i Federico Gallego Ripoll. Les pàgines centrals del número 81 estan dedicades a la poesia de Federico Gallego Ripoll.

El sábado 23 de noviembre de 2019 se presentó en el Casal de la Cultura de Castelldefels el número 81 de la revista de literatura Alga, con un número importante de asistentes y la colaboración musical de Candy Eleta. Participaron en la lectura de poemas Xavi Carreras, Goya Gutiérrez, Gerardo Guaza, Mariló Martín, Jorge Stoysich, Pere Ramon Aguiló, Lucía León, Rosa Abuchaibe y Marian Quintillá, miembros del grupo Alga. Leyeron poemas propios, así como poemas de José Carlos Cataño, Cristina Peri Rossi y Federico Gallego Ripoll. Las páginas centrales del número 81 están dedicadas a la poesía de Federico Gallego Ripoll.

Presentación del nº81