ALGA Revista de Literatura

 

Edita: Grupo de Poesía Alga.
ISSN: 1698-563X.

D.L. 14559-1984

El divendres 14 de febrer de 2020 es va presentar a la llibreria Animal Sospechoso de Barcelona el número 81 de la revista de literatura Alga, amb un nombre important d'assistents. Van participar en la lectura de poemes Lucía León, Marian Quintillá, Goya Gutiérrez, Federico Gallego Ripoll, Bernardita Maldonado, Júlia Bel, Rosa Abuchaive, Pere-Ramon Aguiló, Carmen Plaza, Neus Aguado, M. Cinta Montagut, Esther Zarraluki, Teresa Shaw i Carmina de Luna. Van llegir poemes propis, o bé poemes de José Carlos Cataño i Cristina Peri Rossi. Les pàgines centrals del número 81 estan dedicades a la poesia de Federico Gallego Ripoll.

El viernes 14 de febrero de 2020 se presentó en la librería Animal Sospechoso de Barcelona el número 81 de la revista de literatura Alga, con un número importante de asistentes. Participaron en la lectura de poemas Lucía León, Marian Quintillá, Goya Gutiérrez, Federico Gallego Ripoll, Bernardita Maldonado, Júlia Bel, Rosa Abuchaive, Pere-Ramon Aguiló, Carmen Plaza, Neus Aguado, M. Cinta Montagut, Esther Zarraluki, Teresa Shaw y Carmina de Luna. Leyeron poemas propios, o bien poemas de José Carlos Cataño y Cristina Peri Rossi. Las páginas centrales del número 81 están dedicadas a la poesía de Federico Gallego Ripoll.

Presentación del nº81 - Barcelona