ALGA Revista de Literatura

 

Edita: Grupo de Poesía Alga.
ISSN: 1698-563X.

D.L. 14559-1984

El 8 de Juny de 2015 es va presentar a l'aula d'escriptors de l'Ateneu Barcelonès la revista Alga núm 73/74, amb un nombre important d'assistents. A l'acte, organitzat per l'ACEC i presentat per Enric Velo i Goya Gutiérrez, directora de la revista, van participar llegint textos propis o d'altres poetes: Cèlia Sànchez-Mústich, Ida Simón-Khachikian, Jorge Stoysich, Elisabeth Aranda, Jordi Casabona, Rosa Abuchaibe, Goya Gutiérrez, Lucía León, Agustín Calvo Galán, Pilar Plaza, Eduardo Margaretto, Carmen Plaza i Neus Aguado. Les pàgines centrals del número 73/74 continuen la sèrie "Antología de poesía joven: Doce nuevos poetas", estant dedicat aquest tercer lliurament a Henry Alexander Gómez, Jordi Corominas, Esther Cánovas i Martín Grinberg. La revista, a més, inclou textos poètics i narratius del Grup de Poesia Alga i d’altres poetes convidats, comentaris sobre llibres de poesia i narrativa, així com il·lustracions de Bernat Velo i fotografies de Bocángel i Enric Velo. L'espai de col·laboració especial està dedicat a Florentino Huerga amb motiu del desè aniversari de la seva mort.

El 8 de Junio de 2015 se presentó en el aula de escritores del Ateneu Barcelonès la revista de literatura Alga número 73/74, con un número importante de asistentes. En el acto, organizado por la ACEC y presentado por Enric Velo y Goya Gutiérrez, directora de la revista, participaron leyendo textos propios o de otros poetas: Celia Sánchez-Mústich, Ida Simón-Khachikian, Jorge Stoysich, Elisabeth Aranda, Jordi Casabona, Rosa Abuchaibe, Goya Gutiérrez, Lucía León, Agustín Calvo Galán, Pilar Plaza, Eduardo Margaretto, Carmen Plaza y Neus Aguado. Las páginas centrales del número 73/74 continúan la serie "Antología de poesía joven: Doce nuevos poetas", estando dedicado esta tercera entrega Henry Alexander Gómez, Jordi Corominas, Esther Cánovas y Martín Grinberg. La revista, además, incluye textos poéticos y narrativos del Grupo de Poesía Alga y de otros poetas invitados, comentarios sobre libros de poesía y narrativa, así como ilustraciones de Bernat Velo y fotografías de Bocángel y Enric Velo. El espacio de colaboración especial está dedicado a Florentino Huerga con motivo del décimo aniversario de su muerte.

Presentación del nº73-74 - Barcelona