ALGA Revista de Literatura

 

Edita: Grupo de Poesía Alga.
ISSN: 1698-563X.

D.L. 14559-1984

La presentació del número 70 (tardor de 2013), de la revista Alga, va tenir lloc el dissabte 14 de desembre de 2013 a les 19 hores al Centre Cívic de Can Roca, de Castelldefels.

Les pàgines centrals del número 70 estan dedicades a Montserrat Abelló.

A la revista hi trobareu texts poètics i narratius del grup Alga, i d'altres poetes convidats, comentaris sobre llibres de narrativa i poesia, així com dibuixos i fotografies.

 

 

La presentación del número 70 (otoño de 2013), de la revista Alga, tuvo lugar el sábado 14 de diciembre de 2013 a las 19 horas en el Centro Cívico de Can Roca, de Castelldefels.

 

Las páginas centrales del número 70 están dedicadas a Montserrat Abelló.

 

En la revista encontrará textos poéticos y narrativos del grupo Alga, y otros poetas invitados, comentarios sobre libros de narrativa y poesía, así como dibujos y fotografías.

Presentación del nº70