ALGA Revista de Literatura

 

Edita: Grupo de Poesía Alga.
ISSN: 1698-563X.

D.L. 14559-1984

La presentació del número 67 (primavera de 2012), de la revista Alga, va tenir lloc el dissabte 28 d'abril de 2012 a les 19 hores a l'espai Ramon Fernàndez Jurado, de Castelldefels. Les pàgines centrals del número 67 estan dedicades a Jorge Luis Borges. A la revista hi trobareu texts poètics i narratius del grup Alga, i d'altres poetes convidats, comentaris sobre llibres de narrativa i poesia, així com dibuixos i fotografies.


La presentación del número 67 (primavera de 2012), de la revista Alga, tuvo lugar el sábado 28 de abril de 2012 a las 19 horas en el espacio Ramon Fernández Jurado, de Castelldefels. Las páginas centrales del número 67 están dedicadas a Jorge Luis Borges. En la revista encontrará textos poéticos y narrativos del grupo Alga, y otros poetas invitados, comentarios sobre libros de narrativa y poesía, así como dibujos y fotografías.

Presentación del nº67