ALGA Revista de Literatura

 

Edita: Grupo de Poesía Alga.
ISSN: 1698-563X.

D.L. 14559-1984

La presentació del número 65 (primavera de 2011), de la revista Alga, va tenir lloc el dissabte 30 d'abril de 2011 a les 19 hores a la nova Biblioteca Ramon Fernàndez Jurado, de Castelldefels. L’acte, emmarcat en les activitats de Sant Jordi 2011, va estar presidit pel 4rt tinent d’alcalde i regidor de Cultura, Joan Lluis Amigó. Les pàgines centrals del número 65 estan dedicades a Anna Becciú, M Cinta Montagut, Concha García y Jordi Royo, en el marc de l'antologia "Poesía del espacio interior". A l'acte es van llegir poemes de Xavier Carreras, Fina Tizón, Gerardo Guaza, Ignacio Gamen, Elvio René, Jorge Stoysich, Manuela Martorell, Martín Shwiff i Miguel Hernández, poeta al que està dedicat l'apartat de col·laboració especial. Així mateix Elvio René, Jorge Navarro i Goya Gutiérrez van llegir o comentar els seus texts de narrativa. A la revista hi trobareu texts poètics i narratius del grup Alga, i d'altres poetes convidats, comentaris sobre llibres de narrativa i poesia, així com fotografies de diversos autors com Maïs (escultora), Inés Luz, Rafael Castro i Enric Velo.

La presentación del número 65 (primavera de 2011), de la revista Alga, tuvo lugar el sábado 30 de abril de 2011 a las 19 horas en la nueva Biblioteca Ramon Fernández Jurado, de Castelldefels. El acto, enmarcado en las actividades de Sant Jordi 2011, estuvo presidido por el 4º teniente de alcalde y concejal de Cultura, Joan Lluis Amigó. Las páginas centrales del número 65 están dedicadas a Anna Becciú, M. Cinta Montagut, Concha García y Jordi Royo, en el marco de la antología "Poesía del espacio interior". En el acto se leyeron poemas de Xavier Carreras, Fina Tizón, Gerardo Guaza, Ignacio Gamen, Elvi René, Jorge Stoysich, Manuela Martorell, Martín Shwiff y Miguel Hernández, poeta al que está dedicado el apartado de colaboración especial. Asimismo, Elvio René, Jorge Navarro y Goya Gutiérrez leyeron o comentaron sus textos de narrativa. En la revista encontrará textos poéticos y narrativos del grupo Alga, y otros poetas invitados, comentarios sobre libros de narrativa y poesía, así como fotografías de diversos autores como Maïs (escultora), Inés Luz, Rafael Castro y Enric Velo.

Presentación del nº65