ALGA Revista de Literatura

 

Edita: Grupo de Poesía Alga.
ISSN: 1698-563X.

D.L. 14559-1984

Presentació del número 63 (primavera de 2010), de la revista Alga, que va tenir lloc el dissabte 17 d'abril de 2010 a les 19 hores a la Biblioteca Ramon Fernàndez Jurado, de Castelldefels. Les pàgines centrals estan dedicades a poetes d'Uruguai. En l'apartat de lectures trobareu un comentari del llibre "Brooklyn Follies", de Paul Auster. Es van llegir poemes del grup Alga, dels poetes convidats, Felipe L. Aranguren i Noemí Trujillo, de Narcís Comadira (col·laboració especial) i de Teresa Amy, circe Maia i Alfredo Fressia (pàgines centrals).

Presentación del número 63 (primavera de 2010), de la revista Alga, que tuvo lugar el sábado 17 de abril de 2010 a las 19 horas en la Biblioteca Ramon Fernández Jurado, de Castelldefels. Las páginas centrales están dedicadas a poetas de Uruguay. En el apartado de lecturas encontrará un comentario del libro "Brooklyn Follies", de Paul Auster. Se leyeron poemas del grupo Alga, de los poetas invitados, Felipe L. Aranguren y Noemí Trujillo, de Narcís Comadira (colaboración especial) y de Teresa Amy, circe Maia y Alfredo Fressia (páginas centrales).

Presentación del nº63