ALGA Revista de Literatura

 

Edita: Grupo de Poesía Alga.
ISSN: 1698-563X.

D.L. 14559-1984

El grup ALGA va presentar el número 61 de ALGA, Revista de literatura el 13 de maig de 2008 a l'aula d'escriptors de l'Ateneu Barcelonès. L'acte va estar organitzat per l'ACEC. Els autors presents a l'acte Xavier Carreras, Xenia Dyakonova, Ignacio Gamen, Goya Gutiérrez i Neus Aguado van llegir els seus poemes. Goya Gutiérrez va comentar els dibuixos y pintures inclosos a la portada i a l'interior de la revista, a càrrec de Carme Riera, així com les fotografies, a càrrec d'Enric Velo. Xavier Carreras va llegir un poema de Francisco Brines, poeta al que estan dedicades les pàgines centrals del número 61 de la revista. Xenia Dykonova i José Mateo, traductors dels poemes de Nikolai Gumiliov publicats a la revista a l'apartat de col·laboració especial, van llegir un poema d'aquest autor en rus i castellà, respectivament. Teresa Costa-Gramunt, autora de l'article dedicat als poetes Cabanyes i Keats, va parlar d'ambdós poetes. Carlos Vitale, autor d'uns dels llibres comentats a la revista (Descortesia del suicida, comentat per José Luis Morante) va llegir un relat curt d'aquest llibre. Durant l'acte es va retre homenatge a José Luis Giménez-Frontín. Es van els 5 poemes que inclou la revista i Rosa Lentini i Dante Bertini van llegir els seus propis poemes dedicats a la memòria de l'escriptor i secretari general de l'ACEC.

 

 

El grupo ALGA presentó el número 61 de ALGA, Revista de literatura el 13 de mayo de 2008 en el aula de escritores del Ateneo Barcelonés. El acto estuvo organizado por la ACEC. Los autores presentes en el acto Xavier Carreras, Xenia Dyakonova, Ignacio Gamen, Goya Gutiérrez y Neus Aguado leyeron sus poemas. Goya Gutiérrez comentó los dibujos y pinturas incluidos en la portada y en el interior de la revista, a cargo de Carme Riera, así como las fotografías, a cargo de Enric Velo. Xavier Carreras leyó un poema de Francisco Brines, poeta al que están dedicadas las páginas centrales del número 61 de la revista. Xenia Dykonova y José Mateo, traductores de los poemas de Nikolai Gumiliov publicados en la revista en el apartado de colaboración especial, leyeron un poema de este autor en ruso y castellano, respectivamente. Teresa Costa-Gramunt, autora del artículo dedicado a los poetas Cabanyes y Keats, habló de ambos poetas. Carlos Vitale, autor de unos de los libros comentados en la revista (Descortesía del suicida, comentado por José Luis Morante) leyó un relato corto de ese libro. Durante el acto se rindió homenaje a José Luis Giménez-Frontín. Se van los 5 poemas que incluye la revista y Rosa Lentini y Dante Bertini leyeron sus propios poemas dedicados a la memoria del escritor y secretario general de ACEC.

Presentación del nº61