ALGA Revista de Literatura

 

Edita: Grupo de Poesía Alga.
ISSN: 1698-563X.

D.L. 14559-1984

El grup ALGA va presentar el número 57 de ALGA, Revista de literatura el 17 de maig de 2007 a l'aula d'escriptors de l'Ateneu Barcelonès. L'acte va estar organitzat per l'ACEC. Els autors presents a l'acte, Àngels Cardona, Xavier Carreras , Teresa Costa-Gramunt , Manelic Ferret , Ignacio Gamen , Goya Gutiérrez , Eduardo Moga , Jorge Ortega , Pere Ramon-Aguiló i Antonio Tello van llegir alguns dels seus texts. Les pàgines centrals de la revista han estat dedicades al poeta José Jiménez Lozano, en un article escrit per Caridad Oriol Serres. Les fotografies d'aquest número han estat a càrrec de Carme Esteva, Justina Vallès i el grup Rodamóns de Castelldefels.

 

El grupo ALGA presentó el número 57 de ALGA, Revista de literatura el 17 de mayo de 2007 en el aula de escritores del Ateneo Barcelonés. El acto estuvo organizado por la ACEC. Los autores presentes en el acto, Àngels Cardona, Xavier Carreras, Teresa Costa-Gramunt, Manelic Ferret, Ignacio Gamen, Goya Gutiérrez, Eduardo Moga, Jorge Ortega, Pedro Ramon-Aguiló y Antonio Tello leyeron algunos de sus textos. Las páginas centrales de la revista han estado dedicadas al poeta José Jiménez Lozano, en un artículo escrito por Caridad Oriol Serres. Las fotografías de este número han corrido a cargo de Carme Esteva, Justina Vallès y el grupo Rodamóns de Castelldefels.

Presentación del nº57 - Barcelona

foto: Carme Esteve

foto: Carme Esteve