ALGA Revista de Literatura

 

Edita: Grupo de Poesía Alga.
ISSN: 1698-563X.

D.L. 14559-1984

El grup ALGA va presentar el número 55 de ALGA, Revista de literatura el 23 d'abril de 2006 al Saló de Plens de l'Ajuntament de Castelldefels. Els autors presents a l'acte, Ignacio Gamen, J. A. Arcediano, Goya Gutiérrez, Manuela Martorell, Xavier Carreras, Gerardo Guaza i Luc Demeuleneire van llegir alguns dels seus texts. L'acte va comptar amb la presència de Jaume Tous, autor de la portada i d'algunes de les fotografies que il·lustren la revista, sota el títol "Estació de Canfranc" .

 

El grupo ALGA presentó el número 55 de ALGA, Revista de literatura el 23 de abril de 2006 en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Castelldefels. Los autores presentes en el acto, Ignacio Gamen, J. A. Arcediano, Goya Gutiérrez, Manuela Martorell, Xavier Carreras, Gerardo Guaza y Luc Demeuleneire leyeron algunos de sus textos. El acto contó con la presencia de Jaume Tous, autor de la portada y de algunas de las fotografías que ilustran la revista, bajo el título "Estació de Canfranc".

Presentación del nº55