ALGA Revista de Literatura

 

Edita: Grupo de Poesía Alga.
ISSN: 1698-563X.

D.L. 14559-1984

El grup ALGA va presentar el número 54 de ALGA, Revista de literatura el 19 de novembre de 2005 a la Casa de Cultura de Castelldefels. Els autors presents a l'acte, Goya Gutiérrez, Ignacio Gamen, Manuela Martorell, José Luis García Herrera, Gerardo Guaza, Xavier Carreras, Tònia Passola, Jorge Stoysich i Enric Velo van llegir alguns dels seus texts. També es van llegir els poemes de Florentino Huerga, Moisès Stankowich, Elizabet Azcona i Anna Ventura. Gustavo Vega, autor de l'article del Taller de Literatura "Poéticas de Creación Visual, hoy", va dirigir unes paraules al públic sobre el seu treball. L'acte va comptar amb la presència de Jaume Tous, autor d'algunes de les fotografies que il·lustren la revista, sota el títol "la memòria de les pedres" i de Jorge Stoysich, autor de l'obra pictòrica reproduïda a la portada "rostro de silencio". Al començament de l'acte es va retre homenatge a Florentino Huerga, poeta desaparegut durant el 2005.

 

El grupo ALGA presentó el número 54 de ALGA, Revista de literatura el 19 de noviembre de 2005 en la Casa de Cultura de Castelldefels. Los autores presentes en el acto, Goya Gutiérrez, Ignacio Gamen, Manuela Martorell, José Luis García Herrera, Gerardo Guaza, Javier Carreras, Tònia Passola, Jorge Stoysich y Enric Velo leyeron algunos de sus textos. También se leyeron los poemas de Florentino Huerga, Moisés Stankowich, Elizabet Azcona y Anna Ventura. Gustavo Vega, autor del artículo del Taller de Literatura "Poéticas de Creación Visual, hoy", dirigió unas palabras al público sobre su trabajo. El acto contó con la presencia de Jaume Tous, autor de algunas de las fotografías que ilustran la revista, bajo el título "la memoria de las piedras" y de Jorge Stoysich, autor de la obra pictórica reproducida en la portada "rostro de silencio". A principios del acto se rindió homenaje a Florentino Huerga, poeta desaparecido durante el 2005.

Presentación del nº54