ALGA Revista de Literatura

 

Edita: Grupo de Poesía Alga.
ISSN: 1698-563X.

D.L. 14559-1984

El grup ALGA va presentar el número 53 de ALGA, Revista de literatura el 23 d'abril de 2005, Diada de Sant Jordi, a la Sala de Plens de l'Ajuntament de Castelldefels. L'acte va comptar amb la presència de l'Alcalde de Catelldefels, Sr. Antonio Padialla i del Regidor de Cultura i Joventut, Sr. Miguel Ángel Murillo. Els membres del grup van dedicar aquesta trobada a la memòria del company Josep Montaner i li van dedicar diversos poemes. Els autors presents a l'acte, Xavier Carreras, Ignacio Gamen, Manuela Martorell, Joan Rosés, Gerardo Guaza, Goya Gutiérrez i Enric Velo van llegir alguns dels seus texts

 

El grupo ALGA presentó el número 53 de ALGA, Revista de literatura el 23 de abril de 2005, Día de Sant Jordi, en la Sala de Plenos del Ayuntamiento de Castelldefels. El acto contó con la presencia del Alcalde de Catelldefels, SR. Antonio Padialla y del Concejal de Cultura y Juventud, SR. Miguel Ángel Murillo. Los miembros del grupo dedicaron este encuentro a la memoria del compañero Josep Montaner y le dedicaron varios poemas. Los autores presentes en el acto, Xavier Carreras, Ignacio Gamen, Manuela Martorell, Juan Rosés, Gerardo Guaza, Goya Gutiérrez y Enric Velo leyeron algunos de sus textos

Presentación del nº53